Christelijke psychologie

Psycholoog Utrecht

Een psycholoog is een specialist in menselijk gedrag; met ervaring in het werken met mensen om de bronnen van conflicten waarmee zij in hun leven te maken hebben op te lossen. Aangezien dit een gebied is dat de oorsprong van problemen zoekt, is het ook het onderzochte gebied dat vaak verkeerd wordt begrepen. Simpel gezegd, verschillende psychologen zullen verschillende perspectieven hanteren bij het oplossen van problemen in het leven van de cliënt. Begin bijvoorbeeld met een psycholoog die een christelijk psycholoog is, wat betekent dat hij een christelijke achtergrond heeft. Omdat religie zo’n grote rol speelt in zijn kijk op het leven, zal hij naar de Bijbel kijken voor begeleiding bij het oplossen van problemen.

Als je geen Christen bent, kan een Christelijke psycholoog gespecialiseerde EEG hersengolf metingen en analyses coördineren die zullen luisteren naar het leven van de cliënt voor emotionele reacties en patronen die suggereren dat vooroordelen, angst, angst, pijn, schuld, schaamte en zelfverwerping genetisch zijn ingebakken in het leven van de cliënt. Aan de andere kant zullen christelijke psychologen niet in het algemeen over het probleem spreken, tenzij de cliënt hier specifiek om vraagt of hiertoe opdracht geeft. Het kennen van de oorsprong van een probleemstelling en mijn relatie tot het probleem zelf is noodzakelijk om de uiteindelijke oplossing(en) te kunnen bepalen.

Een psycholoog onderzoekt de effecten van religie en hun kruising met mijn andere geloofssystemen als een onderdeel van het onderzoeken van mijn ziel, de bron van mijn innerlijke waarheid die ik onder ogen moet zien om het probleem voorgoed op te lossen. Hoe dieper je in dat meest innerlijke deel van jezelf gaat, hoe comfortabeler de ervaring (verder gaan in je leven, vrij worden van het probleem). Een christen-psycholoog ontdekte in zijn studie dat christenen typisch hun vooroordeelpatronen kunnen herkennen en een gevoel kunnen beginnen te ontwikkelen om de overtuigingen en vooroordelen in zichzelf op te lossen. Het is een verschillend proces voor zowel christelijke als niet-christelijke psychologen. Een scepticus zou zeggen, nou ja, dat is het christendom, dus wat, zal gewoon de vraag stellen: “Hoe is dit een goede zaak?” Christelijke psychologen moeten zich dan afvragen, hoe kan een onderwerp als spiritualiteit iemand helpen over een zeer psycho lichamelijk probleem heen te komen, zoals angsten die het leven van de persoon ernstig hebben beïnvloed.

Een Christelijke psycholoog is een heel ander wezen dan degene die de traditionele psychologie beoefent. Ten eerste beginnen zij niet langer met de vooronderstelling dat mijn problemen veroorzaakt worden door de oorzaak van mijn onderworpenheid aan mijn geest/lichaam – in feite ontmoet ik het origineel als oorzaak van het probleem en begin ik met een onderzoek naar wat mijn levensgeschiedenis onthult over mijn relatie tot mijn geest en lichaam. Christenen geloven dat er een leven na de dood is, en geen psycholoog kan dit geloof ontkennen.

Zij nemen het eerste deel van Freud’s theorie als feit en zoeken een gedragstherapie om de patiënt te helpen inzien welke rol elk deel speelt in elke gebeurtenis die in zijn leven plaatsvindt. Psychoanalytici geloven niet in zoiets; zij geloven eerder dat er een verandering in levensstijl nodig is die zal resulteren in een meer gezonde manier van leven. Een christelijke psycholoog zal niet geloven in een hogere macht, maar in de natuur. En gewoonlijk zal een Christelijke psycholoog gebeden, hun tijd, middelen en energie gebruiken om het individu te veranderen en daarna meestal het hele gezin.

Een Christelijke psycholoog zal gewoonlijk het recept van een traditionele psycholoog volgen om het probleem van de persoon op te lossen. Christelijke psychologen geloven dat er niets mis is met een individu, want als je een probleem hebt, dan is er een God. In feite weigeren zij te geloven dat het God is die het gewone gedrag verantwoordelijk houdt voor onze frustraties. Wij creëren alles in ons leven waarvan wij denken dat het goed en fout is; voor elke persoon die een ander haat, haat hij tegelijkertijd zichzelf! We doen misschien niet alles, maar het is niet iets waar we ons schuldig voor voelen. Het is gewoon iets dat we geleerd hebben.

Christelijke psychologen voeren dat gegeven tot in het extreme door. Zij geloven dat als iedereen op aarde zou geloven zoals zij doen, de dingen zouden zijn zoals ze waren. En omdat er geen God is, geloven zij dat hij heeft gefaald of dat de Techniek met zijn doel heeft gefaald. Management en leiderschap worden gedaan door een God of Christus of de schepper of God. Zij vertrouwen erop dat God wil dat zij een prachtig leven hebben en zij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Christelijke psychologen wandelen ook door geloof. Zij werken niet aan hun psyche om die te veranderen, zij veranderen die in hun geloof en in het geloof van het universum en wanneer zij zien dat God zijn beloften niet nakomt, dan kijken zij naar God om hun problemen op te lossen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.