Wendbaarheid in het bedrijfsleven

Agile leadership

Waarom is wendbaarheid belangrijk in het bedrijfsleven?

In het bedrijfsleven is een andere kijk op het woord “Agile leadership” dat het een viervoudige benadering is van het leiden van een onderneming of een groep mensen. Het is het vermogen om munt te slaan uit wat ooit een idee was dat is afgedwaald naar een nieuwe vorm om een bestaand resultaat te verbeteren. Het is het vermogen om de groep te verplaatsen van de huidige staat, naar de toekomstige staat, en vervolgens naar de huidige staat. Wanneer een organisatie wendbaar wordt, heeft zij de mogelijkheid om gelijke tred te houden met veranderingen in de markt. Wendbaarheid vereist dat de leider de veranderingen doorvoert wanneer dat nodig is en de flexibiliteit toont om nieuwe methoden uit te proberen. Dit alles vereist een evaluatie van professionele wendbare leiders en teams die binnen het bedrijfsdomein bestaan.

Hoe is de perceptie van wendbaarheid in de bedrijfswereld?

Voor de bedrijfswereld geldt dat sommige van haar leringen zich niet altijd goed laten vertalen naar het persoonlijke leven van de mensen die er leiding aan geven. De perceptie van wendbaarheid in het bedrijfsleven kan worden beïnvloed door de manier waarop de rest van het bedrijfsleven moet reageren op het nieuwe leiderschap binnen de organisatie. Ondernemingen zijn altijd in ontwikkeling en zijn daarbij niet altijd duurzaam. Bedrijven die te star zijn met starre structuren hebben de neiging om nogal te worden en onaantrekkelijk voor buitenstaanders. In veel culturen worden flexibiliteit en wendbaarheid gezien als ongewenste of ongewenste eigenschappen. Mensen die er verouderde of negatieve opvattingen over wendbaarheid op na houden, kunnen te maken krijgen met ernstige toorn van binnen het leiderschap op bedrijfsniveau of van de mensen die verbonden zijn aan de organisatie die Herb Kelleher’s teamleden zijn. In sommige culturen wordt het beschouwd als een teken van zwakte.

Hoe ziet behendigheid eruit?

Op het persoonlijke vlak is de manier waarop mensen, organisaties en gezinnen handelen de maatstaf die op elk moment voortdurend moet worden geëvalueerd. Het doel van het leven wordt het voortdurend bijsturen om uiteindelijk het beste resultaat in de situatie te bereiken. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor alle andere inspanningen die in de wereld bestaan. Sommigen onderzoeken hun acties om vast te stellen wat “juist” is en anderen analyseren de acties om te bepalen waar ze heen moeten. Het mooiste is dat de “juiste” acties het bewustzijn en de inflexibiliteit in stand houden om de “juiste” actie te ondernemen. De dienende en visionaire aanpak van wendbaarheid en het vermogen om deze aanpassingen eerst te maken, brengt de beste resultaten, zelfs als dit de eerste stappen zijn om zich aan te passen aan verandering.

Of bedrijfsmodellen, gemeenschappen, families of culturen zorgen voor de ervaring van wendbaarheid in zichzelf of door andere invloeden op het individuele leven van de leden ervan, is volgens mij een verloren zaak. Er zullen veel individuen zijn die kijken naar de mensen die zij kunnen beïnvloeden en beïnvloeden en alleen fysieke aspecten van hun leven zien. Er zijn ook veel mensen die ditzelfde kenmerk zien in de bedrijven waar zij om geven en hun bezorgdheid uiten.

Stopt de leider van de onderneming ooit met zoeken naar manieren om de beste oplossing of het beste traject voor de mensen of de onderneming te bedenken? Soms denk ik van wel. Zolang ik dit bedrijf bezit, of zolang ik deze positie bekleed, moet ik zoeken naar manieren om meer te hebben, meer te doen, en meer van te hebben. Dat is de manier van behendigheid hier. Het belangrijkste aspect van de betrokken mensen is het vermogen om aanpassingen te maken om ofwel meer omzet te maken en/of meer winst te maken waardoor ze meer waarde kunnen bieden aan hun klanten, aandeelhouders, partners en andere belanghebbenden. De klant staat meestal niet centraal in het bedrijf.

Een flexibele leider heeft het druk en beweegt zich vaak op meerdere paden tegelijk. Op dit moment ligt de focus op het vinden van nieuwe ideeën, het leren van nieuwe informatie, en het opdoen van nieuwe vaardigheden. Om een bedrijf naar het volgende niveau in de verkoop te brengen, nieuw leiderschap op zich te nemen en te groeien in groei en winstgevendheid, is een flexibel leider toegewijd aan het vinden van de mogelijkheid om voortdurend grotere resultaten te bereiken, ongeacht de marktomstandigheden.

In het bedrijfsleven, en wat dat betreft ook bij individuen, is het belangrijkste aspect van wendbaarheid de oprechte inzet om de verandering te vergemakkelijken en om de integratie van nieuwe initiatieven te beheren wanneer deze ook worden genomen. Dit niveau van betrokkenheid kan worden gezien in de manier waarop de werknemer wanneer gepresenteerd met een kans om hun perspectieven te veranderen of hoe de voorraden reageren wanneer dit nieuwe product wordt geïntroduceerd op de markt. Het vermogen om flexibel te zijn is van vitaal belang om het gebruik van alle middelen te maximaliseren bij het inhuren van kosten door het gebruik van het huidige personeel en nieuwe technieken of materialen om de verandering te bewerkstelligen. Toen ik nogENDUREDHij was er om mij te helpen kijken naar gerichte kansen toen de cosmeticabedrijven “apixel verpakt” werden of de pluk vertrokken beperkte mijn introductie producten die de doelmarkt nauwkeurig tot stand zouden brengen.

Lees meer

Team training

Leave a Reply

Your email address will not be published.